Privacyverklaring

Westpark (daaronder begrepen de aan haar gelieerde entiteiten) verwerkt uw persoonsgegevens en
doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u of uw werkgever deze gegevens aan ons
verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

fiber_manual_record

Voor- en achternaam

fiber_manual_record

Geslacht

fiber_manual_record

Geboortedatum

fiber_manual_record

Geboorteplaats

fiber_manual_record

Adresgegevens

fiber_manual_record

Overige persoongegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, incorrespondentie en telefonisch

fiber_manual_record

Locatiegegevens

fiber_manual_record

Gevens over uw activiteiten op onze website

fiber_manual_record

IP-adres

fiber_manual_record

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Westpark verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige de persoonsgegevens van u:

fiber_manual_record

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@westpark.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

fiber_manual_record

Burgerservicenummer

Waarom we gegevens nodig hebben

Westpark verwerkt persoonsgegevens voor de volgde doeleinden:

fiber_manual_record

Het afhandelen van betalingen

fiber_manual_record

Telefonisch contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

fiber_manual_record

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders

fiber_manual_record

Telefonisch contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

fiber_manual_record

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

fiber_manual_record

Westpark verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften

fiber_manual_record

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

fiber_manual_record

Om diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Westpark zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze algemene bewaartermijn is zeven jaar.

Delen met anderen

Westpark deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Westpark blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Westpark uw persoonsgegevens aan
andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijk toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Westpark gebruikt alleen technische en functionele cookies evenals analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Westpark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@westpark.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@westpark.nl . Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om de kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer
(BSN) onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Westpark zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Menu