General Terms of Service

Algemene dienstverleningsvoorwaarden gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht onder nr. 27/1999 AL

van: – Maatschap Westpark h.o.d.n. Westpark Accountants en Westpark Belastingadviseurs, gevestigd:
Sint Servaasklooster 35, 6211 TE Maastricht;
– Westpark Audit Services B.V.
hierna te noemen: “Westpark”;
ter bepaling van de rechtsverhouding tussen Westpark en haar opdrachtgevers

Menu