Klachten & klokkenluidersregeling

Wij proberen u altijd zo snel mogelijk verder te helpen indien u aanmerkingen of vragen heeft. Op deze pagina vindt u hoe u uw klacht kunt indienen.

Klachten- en klokkenluidersregeling

Mocht een opdrachtgever en/of anderen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Westpark accountants & belastingadviseurs, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer drs. E.H.P. van de Gaar RA of de heer drs. C.M.I.A. Janssen RA.

Een klacht dient ten alle tijden schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en wordt automatisch doorgeleid naar de Compliance Officer. Desgewenst kan men ook een klacht rechtstreeks indienen bij de Compliance Officer: de heer J.M.A. Smets RA – Postbus 292 – 5600 AG Eindhoven.